Retórica Dixital: análise de ferramentas persuasivas en Massive Open Online Courses portugueses e españois
| Joana Isabel Querido Rodrigues Santos Gomes
Directores: Óscar Díaz Fouces, Joan Miquel Verges, Carlos Garrido Rodríguez

A influencia do márketing móbil na intención de compra do consumidor ibérico
15/09/2020 | Sara Raquel de Paiva Abreu Teixeira
Directores: Benigno Fernández Salgado, Ramiro Gonçalves Moreira

O papel da comunicación, do liderado e do compromiso dos traballadores no cambio organizacional
07/09/2020 | Manuel Alberto Ramos Maçaes
Directores: María Mercedes Román Portas

O plaxio de produtos publicitarios: Análise da protección xudicial e extraxudicial fronte á copia ou imitación no ámbito da publicidade
29/07/2019 | Rocío Gutiérrez Díaz
Directores: Pilar García Soidán

Narrativa fotográfica da época do terrorismo no Perú: Comparativa da exposición fotográfica “Yuyanapaq. Para lembrar” co Diario de Marka e a revista Caretas. Casos Uchuraccay e Lucanamarca (1983-1986)
01/03/2019 | Joaquín Antonio Vallejo Moreno
Directores: Mercedes Román Portas
Mención Internacional

Os inicios da aprendizaxe e do ensino do alemá en Portugal: os primeiros manuais do ensino do alemá (1863-1926) como reflexo do método gramática e tradución
09/11/2018 | Rolf Kemmler
Directores: María José Corvo Sánchez

O tratamento informativo da pobreza e a exclusión social derivadas da crise en Vigo (2009-2012)
19/10/2018 | Concepción Gómez López
Directores: Pilar García Soidán, Julio Antonio Yanes Mesa

Os medios de comunicación ecuatoriana como actores políticos: a vista a partir das teorías de swarming e definición de axenda, no caso de 30S
26/07/2018 | Cinthya María Cevallos Ludeña
Directores: Mercedes Román Portas, María Montserrat Doval Avendaño

A neurociencia no contexto televisivo europeo: novas metodoloxías no estudo da audiencia e no deseño de contidos
16/07/2018 | Verónica Crespo Pereira
Directores: Pilar García Soidán, Valentín Martínez Fernández
Mención Internacional

Análise da proxección exterior de Galicia como marca territorio. O caso de Estados Unidos
06/07/2018 | Carmen Máiz Bar
Directores: Ana Belén Fernández Souto

A Comunicación Publicitaria- a relación das estratexias de mensaxe cos referentes culturais O caso da publicidade televisiva portuguesa e os seus referentes culturais
04/05/2018 | Maria Belém Serra Ribeiro
Directores: Montserrat Vázquez Gestal

Urbanismo, Memoria e Comunicación: la cidade do Porto no Cine
29/09/2017 | Joana Inês Veiga Guerra da Costa Tavares
Directores: Mercedes Román Portas

Arte urbana e comunicación local. Apropiación de discursos visuais para o cambio en Galicia e Norte de Portugal (2008-2016)
16/06/2017 | Lorena Arévalo Iglesias
Directores: Daniel Martí Pellón | Mención Internacional

A gastronomía como fenómeno de comunicación e de relación social. Aproximación histórica e estado actual
17/02/2017 | Marta González Peláez
Directores: Mercedes Román Portas, Luis Fernando Ramos Fernández

Estratexias de contidos de medios de comunicación social en Institucións Politécnicas de Ensino superior público: un modelo editorial e analítico para monitorización do sector
18/01/2017 | Luciana Gomes De Oliveira
Directores: Ana Belén Fernández Souto, Álvaro Reis Figueira

A participación cidadá nos formatos televisivos de debate. Estudo do programa galego Vía V (2010-2015)
25/11/2016 | Alba López Bolás
Directores: Mercedes Román Portas

Comunicación política e intoxicación en redes sociais. Análise de caso das eleccións municipais 2015 en Galicia en Twitter
06/10/2016 | Luís Xabier Martínez Rolán
Directores: Daniel Martí Pellón
Mención Internacional

A imaxe do individuo como elemento comunicador dentro do persoal branding. desenvolvemento dun método baseado na análise de catro variables para o branding self-cheking
28/07/2016 | Julinda Molares Cardoso
Directores: Aurora García González | Mención Internacional

O marketing de ONGs – a relación entre non voluntarios e organizacións e intención futura de vir a ser voluntario
30/11/2015 | Ines Alexandra Barbosa Veiga Pereira Beira Correia
Directores: Aurora García González

O brand placement, elemento configurador da metamarca James Bond
31/07/2015 | Vicente Badenes Plá
Directores: Aurora García González

O relacionamento entre clientes e prestadores de serviços relacionados com as actividades de Marketing: estudo empírico realizado em Portugal
24/07/2015 | Maria Antónia Gonçalves Rodrigues
Directores: Aurora García González