Cada curso impartirase cada dous anos, de acordo co calendario elaborado para o período pola Comisión Académica do Programa. O estudante deberá acreditar nos dous primeiros anos a obtención dun mínimo de 10 ECTS.

Recoméndase un mínimo dunha estancia dun mes ao ano (160 horas/ano x 3 anos = 580 horas).

O estudante realizará a súa estancia de acordo co seu director/a e/ou titor/a, segundo seu plan docente, e seguindo a normativa da Comisión.

Actividade Duración Carácter Descrición
Seminarios de presentación de liñas de investigación 28 horas Obrigatorio Presentación das diferentes liñas de investigación do doutoramento.
Seminario de metodoloxía da investigación 30 horas Obrigatorio Seminario sobre as características máis relevantes do traballo científico-académico (deseño e elaboración da investigación) no ámbito da comunicación humana, tanto desde un punto de vista xeral como nas súas dimensións mediada e intercultural.
Presentación do Plan de Investigación e avaliación de actividades 2 horas Obrigatorio Presentación do Plan de investigación de cada doutorando/a (que incluirá polo menos a metodoloxía para utilizar e os obxectivos para alcanzar, así como os medios e a planificación temporal para logralos
Seminario permanente de investigación 10 horas Obrigatorio Seminario a cargo de especialistas nas diferentes liñas de investigación (profesorado do programa ou invitado)
Xornadas de doutorandos/as 2 días Obrigatorio Xornadas de presentación de resultados de investigación na forma de encontro científico, con comunicacións dos doctorandos e relatorios convidados.
Participación en congresos ou xornadas técnicas 120 horas Obrigatorio Presentación de comunicación en congreso da especialidade, supervisada e avalada polo seu director/a.
Publicación dun traballo de investigación 320 horas Obrigatorio Redacción e entrega para avaliación nunha publicación especializada dun artigo de investigación orixinal, supervisada e avalada polo seu director/a.
Estadía de investigación 160 horas/mes Optativo Estadía de investigación dun prazo recomendado de 3 meses, nun centro especializado, con memoria de resultados, supervisada e avalada polo seu director/a e a persoa responsable no centro de acollida.