O programa conta cunha comisión académica do programa de doutoramento (en adiante CAPD), órgano responsable do deseño, implantación, actualización, organización, calidade e coordinación do título.

 

Composición

Presidente/a

  • Ana María Pereira Rodriguez

Secretario/a

  • Marta García González

Vogais

  • María José Corvo Sánchez
  • Benigno Fernández Salgado
  • Aurora García González
  • Pilar García Soidán
  • Xoan Miquel Vergés
  • Mercedes Román Portas

 

Funcións

Consulta as funcións da CAPD no Regulamento de Estudos de Doutoramento da UVigo