Indicador 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Prazas ofertadas 21 20 20
Demanda 21 16 22
Matrícula de novo ingreso 20 15 13
Matrícula total 55 57 58
% de estudantado estranxeiro matriculado 38,18% 47,37% 43,10%
% de estudantado procedentes de estudos de mestrado doutras universidades 38,89% 66,67% 46,15%
% de estudantado matriculado a tempo parcial 25,45% 31,58% 34,48%
% de estudantado con bolsa ou contrato predoutoral (FPI, FPU, Xunta…) 7,27% 8,77% 10,34%
Número de teses defendidas 5 5 4
% de profesorado con sexenios vivos 85,00% 95,00% 95,00%
Duración media do programa de doutoramento a tempo completo 2.5 4 4
% de teses coa calificación de “cum laude” 80,00% 80,00% 50,00%
% de teses con mención internacional 40,00% 20,00% 25,00%