Colaborar no análise das prácticas forestais dos diferentes axentes forestais