Segundo o Real Decreto 1393/2007 de 29 de outubro de 2007, que aproba a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, unha vez verificados, os títulos serán sometidos a un proceso de seguimento ata o momento da renovación da súa acreditación

 

Seguimento anual do título

Curso 2017/2018

Curso 2016/2017

Curso 2015/2016

Curso 2014/2015