PROGRAMA DOS SEMINARIOS DE PRESENTACIÓN DE LIÑAS DE INVESTIGACIÓN - CURSO 2019-20