GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA A DIRECCIÓN DE TESES DE DOUTORAMENTO

Pode consultarse neste link a Guía de Boas Práticas aprobada pola Comisión permanente da Escola Internacional de Doutoramento da  Universidade de Vigo, na  súa sesión do 20/05/2016: http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/cent...