Bolsas de moblidade para estudantes de doutoramento

O/A Sección de Bolsas publica o seguinte aviso:
Resolución Reitoral de 12 de maio de 2015, pola que se convocan 108 bolsas de mobilidade para estudantes de doutoramento da Universidade de Vigo en programas adaptados ao EEES para o ano 2015.
O prazo de solicitudes remata o 1 de xuño de 2015, pode presentarse nos rexisto xeral, ou auxiliares de campus.
O impreso de solicitude é o ANEXO II da orde de convocatoria.

Pode consultalo en https://seix.uvigo.es/uv/web/avisos/aviso/show/3600